Boka tid

Tidsbokning per telefon:
020 144 3800

Tidsbokning mån–tors kl. 8–16 och fre kl. 8–15.
Samtalspris 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min

NY TANDLÄKAR­STATION ÖPPNAD I ÅBO

Välkommen till Kurjenlinna!

Tandläkarstationen von Dents erbjuder högklassig tandvård med lång erfarenhet i en trevlig atmosfär. På von Dents tas du som patient emot av bekanta tandläkare: Maija Arjasmaa, Leena Järvi, Minna Kirstilä, Jari Leino, Kristiina Mäkinen och Tiina Ranne, mun- och käkkirurg Harri Vaalas samt munhygienister Mirkka Keloniemi, Anne Mahnala ja Johanna Tulkki.

Vi på von Dents är stolta över att vara en självständig och inhemsk tandläkarstation som vill erbjuda patienterna bästa möjliga tandvård.

KONTAKTUPPGIFTER

Du hittar von Dents i Kurjenlinna i Kuppis. Våra trivsamma lokaler finns i Kurjenlinna i en tidigare rådgivningsbyrå som nyligen renoverats för att uppfylla moderna krav men med respekt för den gamla stenbyggnadens charm.

Det går enkelt att åka buss till Kuppis – ta till exempel bussar 13 eller 18 (Kommunalsjukhusvägen) eller buss 12 (Kaskisvägen). Vi har gott om parkeringar för dig som kommer med egen bil.

von dents hammaslääkäriasema sijainti

von Dents tandläkarstation
Tranbacksgatan 10 G 1–2, 20700 Åbo

Öppettider:

Mån–tors kl. 8–20, fre kl. 8–15

Tidsbokning tfn 020 144 3800 mån–tors (kl. 8–16, fre kl. 8–15)
Samtalspris 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min

VÅR PERSONAL

Specialtandläkare, STL

Milla Huuhka erikoistuva hammaslääkäri

Tandläkare, OL

Under specialisering i mun- och käkkirurgi

Tandläkare, OL

Tandläkare, OL

Tandläkare, OL

Tandläkare, tandtekniker, OL

Tandläkare, OD

 

Harri Vaalas suu- ja leukakirurgi

Mun- och käkkirurg

Mirkka Keloniemi von Dents

Munhygienist

Anne Mahnala von Dents

Munhygienist

Munhygienist

Verkställande direktör

von Dents logo

 © Von Dents Oy | Dataskyddsbeskrivning | Patientregister