Ajanvaraus netissä
Ajanvaraus puh. 020 144 3800
Yhteydenotot ja palautteet: toimisto@vondents.fi

Ajanvaraus netissä | Ajanvaraus puh. 020 144 3800 | Yhteydenotot ja palautteet: toimisto@vondents.fi

kulunut purenta von Dents turku

Parasta hoitoa aina asiakkaan tarpeen mukaan

Kulunut purenta

Kuluneella purennalla tarkoitetaan hampaistoa, jossa hampaat ovat joko tietyiltä alueilta tai kauttaaltaan kuluneet ja lyhentyneet. Oireina voivat olla purennalliset vaivat, lihasjäykkyys purentalihaksissa, hampaiden vihlonta sekä hampaiden terävyys ja epätasaisuus. Hampaiden kuluneisuus vaikuttaa myös hampaiden esteettisyyteen.

Kuluminen yleensä tapahtuu hitaasti vuosien saatossa ja näin oireetkin ilmaantuvat hampaistoon hiljalleen.

Mikä aiheuttaa hampaiden kulumista? 

Hampaiden kulumiseen vaikuttavat monet asiat.

Hampaiden harjaaminen ja puhdistaminen liian kovalla hammasharjalla tai väärillä hoitotuotteilla voi kuluttaa ja vaurioittaa hampaan kiillettä. Ruokavaliolla on myös hampaita kuluttava vaikutus ja esimerkiksi happamat ruoka-aineet aiheuttavat hampaan kiilteen liukenemista. Vuosien saatossa hampaat voivat lyhentyä tästä syystä paljonkin. Samoin muun muassa refluksivaivat aiheuttavat kiilteen liukenemista ja näin hiljalleen hampaiston kulumista ja madaltumista.

Monesti kuluneen purennan taustalla voi olla hampaiden narskuttelu eli bruksaaminen. 

Miksi kulunutta purentaa kannattaa hoitaa?

Kulunutta purentaa on tärkeää hoitaa, jos potilaalla on purennallisia vaivoja, hampaita alkaa mennä kuluneisuuden vuoksi halki tai niitä ollaan vaarassa jopa menettää. Myös hampaiden arkuus ja vihlonta ovat tärkeitä syitä lähteä korjaamaan tilannetta.

Kuluneen purennan hoitoa voidaan tarvita myös silloin, kun menetettyjä hampaita halutaan korvata proteettisilla rakenteilla (implantit, kruunut, sillat). Purennassa täytyy olla näille rakenteille tilaa ja siksi purentaa usein korotetaan ennen korvaavaa hoitoa. Näin purennasta saadaan kaunis ja kestävä.

Kulunut purenta hoidetaan purennan korotuksella

Purentaa korotetaan muovipaikka- tai keramiamateriaalin avulla. Korotuksella saadaan nopeasti korjattua purennan tilanne, palautettua kuluneiden hampaiden muoto ja parannettua samalla hampaiston esteettisyyttä.

Korotus tehdään purennan tasapainoisuus huomioiden, jotta korotus kestää jatkossa paremmin purennan rasitusta. Monesti korotuksen päätteeksi tehdään asiakkaalle vielä öisin käytettävä purentakisko. Tämä tasapainottaa purentaa entisestään ja suojaa hampaita ja niiden rakenteita öiseltä bruksaamiselta eli narskuttelulta.

Purennan korotukseen tottuu hyvin. Hampaiden vihlonnat ja arkuudet loppuvat ja hampaat ovat muodoltaan sellaiset, että ne on helpompi pitää puhtaana. Teräviä reunoja, jotka ovat saattaneet aiheuttaa kieleen ja limakalvoille arkuuksia, ei enää ole.

Purennan korotuksella saadaan korjattua myös hampaiden pieniä asentovirheitä, mikä edelleen parantaa hampaiden esteettisyyttä. Kun purentaa nostetaan, saadaan rasitusta pois leukaniveliltä, mikä vaikuttaa purentaongelmien vähenemiseen. Päänsärky sekä korvien oireilut saattavat saada tästä huomattavaa apua.

Varaa aika ja kysy meiltä lisää kuluneen purennan hoidosta.

Palvelumme

von Dents logo